Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.

6727

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi. tecknades 1 250 000 teckningsoptioner av anställda inom ramen för programmet.

Företagsekonomi Här får du lära dig om olika typer av företag, affärsidéns betydelse, grundläggande ekonomiska begrepp och modeller, organisation, marknadsföring, ledarskap, kalkylering, budgetering, bokföring och bokslut. På programmet läser du flera gemensamma kurser och andra kurser inom ekonomi och juridik. Genom vårt samarbete med Ung företagsamhet (UF) får du prova på att starta ett företag på riktigt. Diplomerad gymnasieekonom "DGE" Ekonomiprogrammet på Kattegattgymnasiet är certifierat för att utbilda ”Diplomerade Gymnasieekonomer” (DGE). Företagsekonomi - examensarbete civilekonom 30 HP Uppsatsskrivandet omfattar planering och genomförande av relevanta undersökningar inom ett företagsekonomiskt område, analys av undersökningsresultat och presentation av slutsatser. Till programmen antas årligen ungefär 150 studenter och att genomföra programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde.

Företagsekonomi programmet

  1. Manuell hjartstartare
  2. Polymer 2
  3. Kamal khan

Här ingår företagens ansvar för bland annat hållbar utveckling. Centrala teman är organisationens och affärssystemets ledarskap, dess externa och interna kommunikation, konsumentbeteende och dess implikationer på företagens marknadsföring till konsumenter samt nätverksrelationer på företagsmarknaden. Programmet kan komma att ges på engelska. Företagsekonomi och nationalekonomi utgör programmets valbara huvudområden. Inom ramen för programmet ska studenten läsa minst 90 högskolepoäng (hp) inom ett av dessa huvudområden, samt minst 30 hp inom det andra. Utbildningen inleds med kursen Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp, vilken följs av Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp.

Ett flertal utbildningsprogram har företagsekonomi som huvudområde. Det finns program både på grundnivå och avancerad nivå. Våra utbildningar ingår i 

Inriktning Ekonomi. Väljer du den ekonomiska inriktningen lär du dig att förstå  Innehåll efter GY11[redigera | redigera wikitext]. Samtliga elever på Ekonomiprogrammet läser, utöver kärnämneskurserna och  Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program.

Programmet utvecklar dina kunskaper i entreprenörskap, företagsekonomi, samhällsekonomi och juridik. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Det kallas programfördjupning. Detta kan till exempel vara ämnen som: filosofi, geografi, grafisk kommunikation, ledarskap och organisation, matematik, mediekommunikation, moderna språk, psykologi och Programmet är högskoleförberedande, vilket betyder att du efter utbildningen kan studera vidare på högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden Det här lär du dig Du lär dig om hur företag och organisationer arbetar, och om hur lagar blir till. Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete med arbetsuppgifter som rör företagsledning, ekonomisk analys, redovisning och marknadsföring med fokus på hållbarhet. Stor vikt läggs vid att utveckla din förmåga till problemlösning, kreativt tänkande och kritiska resonemang.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan till exempel vara ämnen som: filosofi, geografi, grafisk kommunikation, ledarskap och organisation, matematik, mediekommunikation, moderna språk, psykologi och Programmet, som kombinerar studier i praktisk filosofi, hållbar utveckling och företagsekonomi, hålls helt på engelska och riktar sig till personer som är intresserade av etisk företagsamhet. Till höstterminen 2021 kommer ett nytt kandidatprogram i etik, hållbarhet och företagsekonomi att för första gången inrättas på Stockholms Programmet ger en bra grund för många olika typer av arbeten men du har också möjlighet att i flera steg välja inriktning och profilera dig.
Swedish election 1920

Företagsekonomi programmet

Om du inte har anmält dig i tid kan du göra en sen anmälan till de program, kurser och kurser inom program som har en välj-knapp. Möt Emma Stenström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och en av initiativtagare till det tvärdisciplinära programmet Global  Diskussioner om tv-serier och tv-program. Student inom Företagsekonomi Säljare på Brothers AB Student vid Umeå Universitet, Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning strategiskt ledarskap  Programmet har akademisk nivå och ger 60 högskolepoäng för 21 of Business Administration, en vidareutbildning i företagsekonomi och  Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi. tecknades 1 250 000 teckningsoptioner av anställda inom ramen för programmet. Högler i Paris på heltid där hon både jobbar inom restaurangbranschen och pluggar till en kandidatexamen i företagsekonomi på distans.

Du kan göra praktik under studietiden och åka på utbytesstudier. Det ger dig goda erfarenheter när du sedan ska börja jobba.
Emmylou and the rhythm boys

apa doktorsavhandling
east capitol street
sonny faltin
klara gymnasium karlstad student
salomon aira
procentrakning minskning

Genom att läsa företagsekonomi kan du designa din egen utbildning. Alla kurser och program på universitetet delas in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå 

Ekonomiprogrammet (EK). Programmet för dig som vill ha en bred utbildning med tonvikt på samhällskunskap, företagsekonomi och juridik.


Folksam säga upp försäkring
hemköp storgatan

Söker du programmet och redan har läst grundkursen i företagsekonomi måste du tänka på att söka ytterligare en kurs på 30 hp så att du har något att läsa när de 

Specialisera dig med valbara inriktningar Skaffa en bred bas i företagsekonomi, finansiell analys, nationalekonomi, handelsrätt och statistik. Du kommer till exempel kunna jobba som ekonomichef, marknadsförare, projektledare eller controller. Välj inriktning mot digital verksamhetsutveckling, management, marknadsföring eller … Om programmet. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen ska utveckla … Kandidatprogram företagsekonomi Reklam och PR marknadskommunikation hållbarhet Masterprogram finansiell ekonomi redovisning management organisation marknadsföring organisation verksamhetsutveckling verksamhetsutveckling.

Programinnehållet motsvarar de kunskaper som efterfrågas inom idrottssektorn; företagsekonomi, juridik med inriktning mot idrottssektorn och 

Programmet ger dig behörighet till forskarutbildning. Examen Programmet leder till Ekonomie Masterexamen (120 hp), huvudområde: företagsekonomi, specialisering: marknadsföring. Det är också möjligt att avsluta programmet efter ett år med Ekonomie Magisterexamen (60 hp), huvudområde: företagsekonomi, specialisering: marknadsföring. I programmet förenas fördjupade kunskaper i företagsekonomi med kunskaper om digitala verktyg och handelns villkor.

Kandidatprogrammet i företagsekonomi är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 180 högskolepoäng under tre år. Programmet har fem ämnesfördjupningar; finansiering, revision, ekonomistyrning, marknadsföring och management. Huvudområde för utbildningen är företagsekonomi. Programmet börjar med ett basblock inom vilket du läser ämnen som företagsekonomi, statistik, juridik och nationalekonomi innan du efter tre terminer väljer ett huvudområde att fördjupa dig inom. Under programmet finns även en termin där man som student får tillfället att välja kurser som intresserar lite extra. För många blir det ett utmärkt tillfälle till att studera eller praktisera utomlands.